กิจกรรมวันพยาบาลสากล-โรงพยาบาลลี้

12 พฤภาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากล

                เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 องค์กรพยาบาลอำเภอลี้ รวมพลังจัดงานวันพยาบาลสากลขึ้น ณ โรงพยาบาลลี้ เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล โดยจัดขบวนพยาบาลประชาสัมพันธ์คุณความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติเกล ร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวานด้วยการออกกำลังกายง่ายๆ อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ขอขอบคุณพี่น้องพยาบาลอำเภอลี้ทุกท่านและผู้อำนวยการ ร.พ.ลี้ที่ให้โอวาสเนื่องในวันพยาบาล คือ “การทำความดี โดยไม่คาดหวังว่าจะได้ผลเป็นความดีตอบแทน และควรมีความคิดเชิงสร้างสรรค์”.