วิ่ง เดิน ปั่น สานสัมพันธ์ สาธารณสุข สามัคคี รวมพลคน to be ลี้

วิ่ง เดิน ปั่น สานสัมพันธ์ สาธารณสุข สามัคคี รวมพลคน to be ลี้

28 มกราคม 2562

โรงพยาบาลลี้ – โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

จังหวัดลำพูน

cr ภาพ : Atchara Lee  , Pawittra Rangnoi