19 ม.ค. 62 เก็บทริปวิ่งฮอมบุญ เขต รพ.สต.บ้านปาง

วิ่งฮอมบุญ…เพื่อโรงพยาบาลลี้ ครั้งที่ 14
เขตพื้นที่ รพสต.บ้านปาง
วันเสาร์ 19 มกรา 62

ขอขอบพระคุณ

✳️ ทีมงานรพสต.บ้านปาง
✳️เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำทีมโดยนายกสมยศ กันทะวัง
✳️คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปาง
✳️คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบง
✳️ จนท.ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรลี้
✳️ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
✳️ชมรมรักษ์สุขภาพแม่ตืน
✳️ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชาวบ้านเขตพื้นที่รพสต.บ้านปาง ทั้ง 7 หมู่บ้าน
✳️บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง

#วิ่ง…ที่ได้มากกว่าวิ่ง
#Leehospitalminimarathon2019