“บัตรทอง” ดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กไทย

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ปกครองควรรู้ “บัตรทอง” ดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กไทย

                  หลายๆ ครอบครัวก็คงทราบสิทธิของลูกๆ และมีโอกาสได้ใช้บัตรทองกันไปบ้างแล้ว แต่สำหรับบางครอบครัวอาจจะยังไม่ทราบว่าสิทธินี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องใดบ้าง และมีประโยชน์ต่อลูกๆ อย่างไร เบื้องต้นลองสำรวจรายละเอียดจากตรงนี้กันก่อน และถ้ามีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมสามารถโทรมาได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี 
                  ได้รับการดูแลตั้งแต่มารดาเข้ารับการฝากครรภ์ และเมื่อคลอด ทารกจะได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพื่อติดตามการเจริญเติบโต รวมถึงได้รับการฉีดวัคซีนต่างๆ อาทิ วัคซีนบีซีจี ตับอักเสบบี บาดทะยัก คอตีบ และหัดเยอรมัน 

ทั้งยังได้รับการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคอื่นๆ อีก เช่น การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ (โรคเอ๋อ) ภาวะซีด การติดเชื้อเอชไอวี การตรวจคัดกรองพัฒนาการ ตรวจช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์ การให้ยาไทรอกซิน ป้องกันภาวะพร่องไทรอยด์ ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก ยาต้านไวรัสเอดส์ และสมุดบันทึกสุขภาพ/บันทึกพัฒนาการและแว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ