13 มกราคม 2562 เก็บทริปวิ่งฮอมบุญเขต รพ.สต.บ้านแม่ป๊อก

วิ่งฮอมบุญ…เพื่อโรงพยาบาลลี้ ครั้งที่ 13
เขตพื้นที่ รพสต.บ้านแม่ป๊อก
วันอาทิตย์ ที่ 13 มกรา 62

ขอขอบพระคุณ

  • ✳️ ทีมงานรพสต.แม่ป๊อก
  • ✳️เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำทีมโดยนายกสมยศ กันทะวัง
  • ✳️สถานีตำรวจภูธรอำเภอลี้
  • ✳️ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
  • ✳️ชมรมรักษ์สุขภาพแม่ตืน
  • ✳️ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชาวบ้านเขตพื้นที่รพสต.แม่ป๊อก
  • ✳️บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง

สถานที่ต่อไป เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านปาง 
วันเสาร์ที่  19   มกราคม  2562  

 

#วิ่ง…ที่ได้มากกว่าวิ่ง
#Leehospitalminimarathon2019