5 มกราคม 2562 เก็บทริปวิ่งฮอมบุญเขต รพ.สต.แม่ตืน

วิ่งฮอมบุญ…เพื่อโรงพยาบาลลี้ ครั้งที่ 12
เขตพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชนแม่ตืน
วันเสาร์ที่ 5 มกรา 2562

ขอขอบพระคุณ

✳️ ศูนย์สุขภาพชุมชนแม่ตืน นำทีมโดยผอ. รังสรรค์ วัชรกาวิน
✳️เทศบาลตำบลแม่ตืน นำทีมโดยนายกอรรถพงษ์ แซ่แต้
✳️หน่วยบริการตำรวจทางหลวงแม่ตืน
✳️ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
✳️ชมรมรักษ์สุขภาพแม่ตืน
✳️ชมรม Health Care Health Club
✳️ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชาวบ้าน เขตพื้นที่ศูนย์สุขภาพแม่ตืนและผู้เข้าร่วมวิ่งฮอมบุญทุกๆท่านเป็นอย่างสูง

สถานที่ต่อไป🎯 วิ่งฮอมบุญ เขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านแม่ป้อก
วันอาทิตย์ ที่ 13 มกรา 62 

#วิ่ง…ที่ได้มากกว่าวิ่ง #Leehospitalminimarathon2019