26 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
พร้อมกำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก