6 พ.ย. 2561 รับสมัครงานตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์

ประกาศโรงพยาบาลลี้ จ.ลำพูน 
เรื่องรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วยโรงพยาบาลลี้มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันโดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน 545 บาท/วัน ไม่กำหนดเพศ ไม่กำหนดภูมิลำเนา
วันรับสมัคร วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ) 
ประกาศผู้มีสิทธิสอบ 26 พฤศจิกายน 2561
วันสอบคัดเลือก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม ยื่นสมัครงานออนไลน์