กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังกินหมูสุก ๆ ดิบ ๆ  เสี่ยง “โรคไข้หูดับ”

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังกินหมูสุก ๆ ดิบ ๆ 🐷 เสี่ยง “โรคไข้หูดับ” อาจทำให้หูหนวกถาวร หรือ เสียชีวิตได้ 👻

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่:https://ddc.moph.go.th/th/site/office_newspr/index/riskcomthai