26 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบพื้นที่โรงพยาบาล

26 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบพื้นที่โรงพยาบาล
28 ธ.ค. 60 – บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ข่าวจัดซื้อ61
– รายงานงบลงทุน 20-61
– รายงานงบลงทุน 10-61
– หนังสือแจ้งรายการงบลงทุน UC 70 61

– หนังสือแจ้งรายการและโอนเงินบลงทุน UC 10, 20 2561