สื่อ VDO / กิจกรรม

บุคคลากร ข้าราชการดีเด่น 2561

โครงการจิตอาสา อำเภอลี้ 2561

Green and clean leehospital

Emergency 2557@leehospital

09 กันยายน 56 รพ.ลี้ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

4 กันยายน 56 งานกาดมั่วคัวฮอมโรงพยาบาลลี้

รพ.ลี้ พี่ชายที่แสนดีปี 55