นายเนตร พงษ์ตุ้ย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

สาธารณสุขอำเภอลี้.


       

read more...

พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า เจ้าของสุนัข-แมว ควรต้องรู้


ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ประกาศให้แมวเป็นสัตว์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2535 เนื่องจากมีข้อมูลพบว่า แมวสามารถติดโรคพิษสุนัขบ้าได้ มีผลให้เจ้าของสุนัขและเจ้าของแมว มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุม
ไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้าระบาด

 

read more...

กิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้

 

Design3edge ระบบข้อมูลทรัพยากร
lectus at dapibus egestas

Design3edge รายงานมูลฝอยติดเชื้อ
lectus at dapibus egestas

Design3edge อนามัยสิ่งแวดล้อม
lectus at dapibus egestas

Design3edge ความครอบคลุมสิทธิ
ประจำปีงบ 61

 


สาระสุขภาพน่ารู้

 

  • "กทม.จัดบริการวัคซีน ”ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ฟรี
  • กระดูกคอเสื่อม” อีกหนึ่งโรคที่ควรรู้จัก
  • ดูแลสุขภาพอย่างไรเมื่อเกิดวิกฤตหมอกควัน
  • กรมควบคุมโรคเตือน "10 เมนูเสี่ยง" ช่วงหน้าร้อน
  • ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

read more...

 

HDC

CPP


รพ.สต.เครือข่าย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย เขตอำเภอลี้ทั้ง 14 แห่ง 8 ตำบล

 

see more...


ข่าวสารบน FAcebook.

ติดตามข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ทาง social media..

 

 

โรงพยาบาลลี้