ขอเปิดรับบริจาคโลหิตทุกหมู่ ด่วน!!

ขอรับบริจาคโลหิตทุกหมู่ ด่วนมาก!! 

              เนื่องจากขณะนี้ทางโรงพยาบาลลี้เกิดภาวะวิกฤตขาดแคลนเลือด ปริมาณเลือดสำรองไม่พอจ่ายให้ผู้ป่วยที่รอรับบริการจึงส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือดอย่างต่อเนื่อง กอปกับโรงพยาบาลยังต้องสำรองเลือดไว้เพื่อใช้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตกุศลทุกท่านร่วมบริจาคเลือดเพื่อพี่น้องชาวอำเภอลี้โดยเร่งด่วน
           โดยท่านผู้บริจาคสามารถเดินทางเข้ามาบริจาคเลือด ณ โรงพยาบาลลี้ได้ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.30 – 15.30 น. (ของดเว้นช่วงพักเที่ยง และวันเสาร์ อาทิตย์ เนื่องจากบุคคลากรไม่เพียงพอ)

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร 053-596513 ต่อ 106 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 

ให้โลหิต = ให้ชีวิต