ประกาศแจ้งวันหยุดราชการวันศุกร์ที่ 4 และ วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563

เนื่องด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาเรื่อง การหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563

#จึงมีมติกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 4 และ วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563 #เป็นวันหยุดราชการ จำนวน 2 วัน 

ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

และทางโรงพยาบาล จะเปิดให้บริการอีกครั้ง 
ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 

 

**** หมายเหตุ อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชม.  โทร 1669