เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

              คลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลลี้ขณะนี้ได้เปิดบริการแล้ว  ทุกวันอังคาร ช่วงเวลาตั้งแต่   13.00 น.  –  16.00 น. 
สำหรับคนไข้ที่มีอาการดังต่อไปนี้

นอนไม่หลับ  เบื่ออาหาร  ปวดเมื่อยตามตัว เมือเท้าชา อ่อนกำลัง หรือผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

สามารถติดต่อปรึกษา อาการและเข้าโปรแกรมการรักษาได้ที่ คลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลลี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

053-596517   ต่อ  135 , 152

คุณสภาวดี  สถากูล  081-2896930