Welcome to leehospital website! ชาวโรงพยาบาลลี้ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือน .

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2017 เวลา 13:21 น.

26235822 1600693286635383 1203035821 oสัปดาห์รณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2561

โรงพยาบาลลี้และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ได้จัดทำโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนสาขาลี้ เทศบาลวังดิน สถานีตำรวจภูธรลี้ ชมรมปั่นจักรยาน เครือข่ายวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาโรงเรียนอนุบาลวังดิน กำนัล/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลลี้ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลป้องกันภัย สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน และบริษัทนิ่มซี่เส็ง

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017 เวลา 10:03 น.

logoข่าวประชาสัมพันธ์

            โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูนขอเชิญประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เดิน - วิ่งการกุศล ในวาระโรงพยาบาลลี้ครบรอบ 77 ปี  " ลี้จ๊ะวะ มินิมาราธอน 2018 " ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 รายได้เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล.....รายละเอียดอื่นๆ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:47 น.

pageโรงพยาบาลลี้ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก (World AIDS Day)

วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลก ร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ การติดเชื้อเอชไอวี นับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ และส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมต่อทุกประเทศทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:17 น.

b20bb95ab626d93L

แนวทางปฏิบัติในการใช้งาน สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้แจ้งประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป.

อ่านเพิ่มเติม...
 

วัน

คลินิกบริการ

หมายเหตุอื่นๆ

จันทร์ โรคถุึงลมโป่งพอง ,โรคคอพอก,ทันตกรรม 35 คิว
อังคาร โรคจิตเวช  คลีนิกทันตกรรม นอกเวลา 16.30 - 20.30 น.
พุธ โรคเบาหวาน,ทันตกรรม 35 คิว  คลีนิกทันตกรรม นอกเวลา 16.30 - 20.30 น.
พฤหัสบดี โรคไต  คลีนิกทันตกรรม นอกเวลา 16.30 - 20.30 น.
ศุกร์

โรคความดันโลหิตสูง ,ทันตกรรม 25 คิว, โรคกระดูก*

 *หมอกระดูกจาก รพ.ลำพูนมาเฉพาะศุกร์แรกของเดือน

***วันจันทร์ - ศุกร์  ตรวจรักษาโรคทั่วไป  8.00  -  16.00  น. / ทำฟัน ในเวลาปกติมี จันทร์,พุธ,ศุกร์ นอกเวลามี อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี

        1.สูติบัตรฉบับจริง (กรณีเด็ก) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

           2.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

           3.บัตรประชาชนผู้ป่วย (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
           4.สมุดพกประจำตัว (กรณีมารับบริืการคลีนิคต่างๆ เช่น คลีนิคเบาหวาน ความดัน จิตเวชฯลฯ)
           5.ใบนัดให้มารับบริการ (ถ้ามี)

บริการข้อมูล

หน่วยงานภายใน
แนะนำเว็บไซค์โรงพยาบาลในจังหวัดลำพูน

 

โรงพยาบาลลำพูน  /โรงพยาบาลป่าซาง /โรงพยาบาลศิริเวช  /โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  /โรงพยาบาลบ้านธิ  /โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง /โรงพยาบาลแม่ทา  /โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

 

prakat-botton

bottonAEC


webmail2

>>   หน้าหลัก
| + -