Welcome to leehospital website! ชาวโรงพยาบาลลี้ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือน .

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2018 เวลา 09:28 น.

17324 พ.ค.61 กรมบัญชีกลางยกเลิกสแกนนิ้ว ใช้บัตรประชาชนยื่นรักษาพยาบาลแทนได้ทันทีnew2
การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงตนในการใช้สิทธิเท่านั้น และยังเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับการรักษาได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฎหมายก็สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้เช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต หรือสำนักงานคลังจังหวัด หรือสอบถามขอมูลได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2270-6400 กรมบัญชีกลางกำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก และให้ผู้มีสิทธิ ส่วนราชการ สถานพยาบาล ถือปฏิบัติดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2018 เวลา 09:53 น.

22815381 1898938520124032 8779977177673241944 n

โรงพยาบาลลี้ชวนประชาชน รวมพลัง ยุติ วัณโรค

วันที่ 24 มีนาคมของทุกปีองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันวัณโรคสากลซึ่งในปีนี้รณรงค์ภายใต้แนวคิด “รวมพลังยุติวัณโรค” โดยจะร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อจะยุติปัญหาวัณโรคเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรวมถึงชาวต่างชาติทุกชาติทุกคน ทั้งมีสิทธิการรักษาหรือไม่มีสิทธิการรักษาใดๆมีสิทธิ์ที่จะได้รับการตรวจรักษาวัณโรคทุกคนและผู้ที่ป่วยเป็นวัณโรคต้องได้รับการสนับสนุนให้กินยาและรักษาต่อเนื่องจนหายขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น โรงพยาบาลลี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการตรวจค้นหาวัณโรคได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกได้ทุกวันทำการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2017 เวลา 13:21 น.

26235822 1600693286635383 1203035821 oสัปดาห์รณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2561

โรงพยาบาลลี้และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ได้จัดทำโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนสาขาลี้ เทศบาลวังดิน สถานีตำรวจภูธรลี้ ชมรมปั่นจักรยาน เครือข่ายวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาโรงเรียนอนุบาลวังดิน กำนัล/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลลี้ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลป้องกันภัย สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน และบริษัทนิ่มซี่เส็ง

อ่านเพิ่มเติม...
 

วัน

คลินิกบริการ

หมายเหตุอื่นๆ

จันทร์ โรคถุึงลมโป่งพอง ,โรคคอพอก,ทันตกรรม 35 คิว
อังคาร โรคจิตเวช  คลีนิกทันตกรรม นอกเวลา 16.30 - 20.30 น.
พุธ โรคเบาหวาน,ทันตกรรม 35 คิว  คลีนิกทันตกรรม นอกเวลา 16.30 - 20.30 น.
พฤหัสบดี โรคไต  คลีนิกทันตกรรม นอกเวลา 16.30 - 20.30 น.
ศุกร์

โรคความดันโลหิตสูง ,ทันตกรรม 25 คิว, โรคกระดูก*

 *หมอกระดูกจาก รพ.ลำพูนมาเฉพาะศุกร์แรกของเดือน

***วันจันทร์ - ศุกร์  ตรวจรักษาโรคทั่วไป  8.00  -  16.00  น. / ทำฟัน ในเวลาปกติมี จันทร์,พุธ,ศุกร์ นอกเวลามี อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี

        1.สูติบัตรฉบับจริง (กรณีเด็ก) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

           2.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

           3.บัตรประชาชนผู้ป่วย (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
           4.สมุดพกประจำตัว (กรณีมารับบริืการคลีนิคต่างๆ เช่น คลีนิคเบาหวาน ความดัน จิตเวชฯลฯ)
           5.ใบนัดให้มารับบริการ (ถ้ามี)

บริการข้อมูล

botton P botton work botton link59 botton itaEB10

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

 

หน่วยงานภายใน

rigth botton HRMS1
rigth botton hdc
rigth botton eclaim
ITA

 
แนะนำเว็บไซค์โรงพยาบาลในจังหวัดลำพูน

 โรงพยาบาลลำพูน  /โรงพยาบาลป่าซาง /โรงพยาบาลศิริเวช  /โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  /โรงพยาบาลบ้านธิ  /โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง /โรงพยาบาลแม่ทา  /โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

main logo 

prakat-botton

bottonAEC


webmail2

ป้ายโฆษณา
>>   หน้าหลัก
| + -