***วันจันทร์ – ศุกร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป 8.00 – 16.00 น. / ทำฟัน ในเวลาปกติมี จันทร์,พุธ,ศุกร์ นอกเวลามี อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี